Какво е PHP?

PHP е най-популярния скриптов език за създаване на динамични уеб сайтове. През 1994 година Размус Лердорф създава език наречен Personal Home Page Tools с цел да следи кой разглежда неговото резюме в личния му сайт. Този език дава името на PHP, което по-късно става PHP: Hypertext Preprocessor. PHP се вгражда в HTML:
С PHP може да се създадат интерактивни и динамични сайтове. С няколко реда код могат да се постигнат резултати, които в други езици биха се постигнали със стотици редове код.
През 2004 година излезе PHP 5, но то не се е наложило и масово все още се използва PHP4. За де може да използвате PHP, ще ви е необходим уеб сървър и сървър за база данни. PHP се работи най-добре под *nix (Linux, BSD, Unix) базирани машини, инсталирано на Apache уеб сървър (http://www.apache.org). Най-използваната база данни заедно PHP e MySQL (http://www.mysql.com). Лиценза, под който се разпространяват Apache, PHP и MySQL e GPL, това означава че те са безплатни. PHP може да бъде инсталирано на Windows (IIS) и Mac OS X машини. PHP конфигурира автоматично IIS, PWS и Xitami уеб сървъри, докато на Apache конфигурирането става ръчно.
PHP притежава функции за връзка и работа с MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, Interbase, mSQL, LDAP, .NET, COM, DOM, XML, IMAP, POP3, PDF, SOAP. Документацията за PHP, публикувана онлайн, е на повече от 20 езика (http://www.php.net/docs.php).
С всеки изминал ден домейните използащи PHP се увеличават все повече и повече (http://www.php.net/usage.php).{START_COUNTER}